Historia

Historię „Lutni” można podzielić na następujące etapy:

Lata 1956-1964

Lata 1965-1986

Lata 1987-1994

Lata 1995-2012

Od 2012 – Stowarzyszenie Lutnia

Historia Lutni sięga lat powojennych. Starsi mieszkańcy wspominają nieformalne zawody kolarskie, boksowanie i kopanie w piłkę. Do tej pory jednak nie udało się ustalić konkretnej daty założenia. Przyjmujemy za początek istnienia klubu rok 1965. W istocie jest to udokumentowany początek istnienia sekcji piłki nożnej. We wcześniejszym okresie, tj. w latach 1956-1964 istniała sekcja szachowa. W następnych latach powstały zespoły siatkówki męskiej i piłki nożnej. Według relacji p. Andrzeja Prenglera bardzo starannie prowadzono kronikę klubu, jednak jej los jest dziś nieznany. Informacje o pierwszym okresie, tj. za lata 1956-1965, czerpiemy zatem z dostępnych nam wycinków prasowych, m. in. z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Pierwsza wzmianka pochodzi z GZC (nr 24/1956). Przypomnijmy, że jest to też pierwszy rok ukazywania się tego tygodnika regionalnego. Notatka mówi lapidarnie, że szachiści LZS Zamarski starują w rozgrywkach. Więcej informacji uzyskujemy z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” nr 4/1957. Szachiści reprezentujący LZS Zamarski brali udział w rozgrywkach ligowych jako jedna z dziesięciu drużyn. Rozegrali oni 9 meczów, w których odnieśli 4 zwycięstwa i zajęli ostatecznie 6-te miejsce. Zostali przy tym uznani za najbardziej zdyscyplinowaną drużynę (obok LZS Pogwizdów i Start Cieszyn).  W roku 1957 nasi szachiści okazali się rewelacją w rozgrywkach na szczeblu powiatu cieszyńskiego. Z tego też powodu brali oni udział w zawodach poza powiatem cieszyńskim, jak również na szczeblu wojewódzkim. I tak w dniu 3 marca 1957 roku p. Julia Sadlok zajęła drugie miejsce w mistrzostwach województwa LZS. Do składu drużyny szachowej należeli: Julia Sadlok, Ludwik Sadlok, Alojzy Duda, Władysław Banot i p. Michalik.

Lata 1956-1964

Można domniemywać, że skoro w latach 1956 i 1957 zamarski  klub wystawiał do rozgrywek szachowych tak silną reprezentację, sekcja ta działała już wcześniej. Trzeba byłoby wówczas przesunąć datę powstania klubu sportowego w Zamarskach na lata wcześniejsze. Nie można tu liczyć na prasę lokalną, bowiem jak wcześniej wspomnieliśmy zaczęła się ona ukazywać dopiero na fali politycznej odwilży. Dziękujemy za materiały i informacje dostarczone przez p. Julię Sadlok i p. Rudolfa Mizię. Odwołujemy się jednocześnie do pamięci i archiwów rodzinnych Zamarszczan prosząc o wszelkie informacje o sportowej działalności w naszej wiosce.

Lata 1965-1986

W numerze 29 z 1965 roku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” donosił o utworzeniu w Podokręgu Bielsko-B. klasy B siatkówki męskiej. Do rozgrywek zgłosiła się również drużyna LZS Zamarski (obok LZS-ów z: Bażanowic, Hażlacha, Istebnej, Miedzyświecia, Nierodzimia, Wisły i Zarzecza). O wynikach rywalizacji, składzie drużyny niewiele wiemy.

W latach 1965-1986 z całą pewnością istnieje już drużyna piłkarska, która uczestniczy najpierw w rozgrywkach Ligi Wiejskiej, a potem w klasie C. W Lidze Wiejskiej występowały Ludowe Zespoły Sportowe: Dzięgielów, Hażlach, Iskrzyczyn, Nierodzim, Ochaby, Pierściec, Puńców i Zamarski. Według „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w 1965 roku drużyna LZS „Lutnia” zajęła 7-me, czyli przedostatnie miejsce, przed LZS Puńców. W 14-tu rozegranych meczach zawodnicy zdobyli 6 punktów. Stosunek bramek wyniósł 27:54.

W rozgrywkach klasy C nasz klub występował ze zmiennym szczęściem. W sezonie 1986/87 piłkarze „Lutni” zajęli 9-te miejsce (wśród 10-u drużyn). W siedemnastu spotkaniach zdobyli tylko 5 punktów. Strzelili 23 bramki, stracili zaś 54.

Niepowodzenia, na które wskazuje „Głos Ziemi Cieszyńskiej” to: brak dyscypliny, boiska i narybku. Piłkarze trenowali oraz rozgrywali mecze w Pastwiskach ze względu na szkolne boisko w Zamarskach niespełniające wymogów.

Lata 1987-1994

Wszystkie te okoliczności spowodowały, że w sierpniu 1987 drużyna piłkarska wycofała się  z rozgrywek ligowych.

Wycofanie się z rozgrywek ligowych i rozwiązanie drużyny piłkarskiej wydaje się dziwne, zwłaszcza że zachowały się karty zawodników zgłoszonych do rozgrywek niewiele wcześniej, bo w 1983,1984 i 1985 roku. Są to: Baran Stanisław (1968), Borowiar Jerzy (1964), Bula Marian (1963), Czyż  Jan (1960), Chmiel Roman (1964), Czyż Kazimierz(1957), Kisiała Bogdan  (1965), Kołek Andrzej (1962), Kowalski Wiesław (1957), Kozieł Edward (1951), Krzok Bogusław (1960), Ligocki Zbigniew (1963), Morys Jan ( 1951), Nowoczek Leszek (1967), Ogrodnik Mirosław (1960), Pastucha Janusz(1961), Sabela Adam (1953), Sabela Zbigniew (1957), Sikora Alojzy (1953), Szczypka Karol (1958), Szczypka Zbigniew ( 1963), Szturc Andrzej (1959), Tolasz Roman ( 1962), Tomica Jerzy ( 1967), Wiecheć Roman (1967), Wigezy Jerzy (1950), Wisełka Marek (1960), Wisełka  Zbigniew (1961),Wisła Bronisław (1958), Zabystrzan Piotr (1964), Zawada Tadeusz (1957). 

Zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych było aż 31, a średnia wieku wyniosła  nieco poniżej 26 lat. Ponadto większość zawodników to Zamarszczanie. Łza się w oku kręci! Dziś można pomarzyć jedynie o takiej ilości młodych ludzi uprawiających tę dyscyplinę sportu w Zamarskach.

W tym samym roku, tj. w 1987 powstała sekcja tenisa stołowego.  Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków z dnia 18.12.1987r. zawiera informację o powołaniu sekcji tenisa stołowego jako sekcji wiodącej. Kierownikiem sekcji został Bronisław Wątroba. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach ligi terenowej Beskidzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Występowała wraz z takimi drużynami jak: LKS Dankowice, Teatr Polski „Czarna Dama” Bielsko-Biała, LZS Leszna Górna, RKS Cukrownik II Chybie, BKS Stal II Bielsko-Biała. Trenerem i opiekunem zawodników był najpierw  p. Alojzy Hodura, potem p. Piotr Miklar.   Barwy „Lutni” reprezentowali m.in. Tadeusz Hodura, Przemysław Żebrok, Krzysztof Żebrok, Grzegorz Korzec, Jarosław Podstawny, Piotr Foldyna, Wacław Sabela, Wojciech Boczoń, Sebastian Wątroba, Damian Dobner, Marek Babilon i Lucyna Kozieł. Nasi zawodnicy odnosili spore sukcesy. Tadeusz Hodura wygrał eliminacje wojewódzkie w turnieju „Przeglądu Sportowego”. Odniósł też wiele innych sukcesów. Przemysław Żebrok w finale wojewódzkim w kategorii zawodników do lat 25-u zajął 5-te miejsce. W rankingu drużynowym drużyna tenisistów już w pierwszym roku działalności zajęła 11-te miejsce w województwie (na 25 startujących drużyn).

Obok rozgrywek ligowych tenisiści startowali w wielu gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach. Spotykali się z takimi zespołami, jak: LKS Stary Groń Brenna, KS Czarna Dama Skoczów, LKS Orzeł Kozy, RKS Metal Węgierska Górka. Niektóre wyjazdy na mecze były bardzo dalekie, np. do Przeciszowa czy Juszczyna.

Mecze tenisa rozgrywano początkowo w sali RSP „Przyjaźń” a potem w dostosowanej sali OSP. RSP zapewniała transport zawodników i sprzęt, a Rejonowa Rada LZS-ów zapewniła drużynie koszulki z nadrukiem.

Lata 1995-2010

Przez lata brakowało zespołu, boiska i wydarzeń sportowych we wsi. Od długiego czasu część chłopców grających na co dzień w piłkę odczuwała chęć zmierzenia się z kimś w „prawdziwych rozgrywkach”. Niektórzy wybrali nawet grę w sąsiednich wioskach, aby tylko mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności. Po dyskusjach i wahaniach (w 1994 roku) Krzysztof Klimosz zgłosił do rozgrywek w ramach TKKF drużynę pod nazwą FC Gucio. Okazało się, że kibice z Zamarsk czekali na taką inicjatywę i od samego początku mecze tej drużyny gromadziły sporą, jak na ten poziom rozgrywek, widownię. Pojawiła się też inicjatywa p. Alojzego Dudy reaktywowania klubu. Potem przyszła chęć zmierzenia się z klubami grającymi w „C” klasie. Po wygranym meczu z mocną wówczas drużyną z Ogrodzonej zapaleńcy podjęli decyzję o zgłoszeniu się do rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Skoczów BOZPN. Konieczne było założenie klubu z osobowością prawną, co nastąpiło 19.07.1995 roku.

W lutym 1995 roku z inicjatywy p. Alojzego Dudy, ówczesnego prezesa LZS-u, odbyło się zebranie założycielskie Ludowego Klubu Sportowego „ Lutnia” w Zamarskach. Dla swojej inicjatywy pozyskał on młodych chłopców, w większości swoich uczniów. Członkami założycielami zostali: Maciej, Przemysław i Krzysztof Żebrokowie, Janusz Karpeta, Sebastian Wątroba, Krzysztof Klimosz.

W dniu 19 lipca 1995 roku Wojewoda Bielski zarejestrował Klub, przez co uzyskał on osobowość prawną. Uzyskanie osobowości prawnej  oznaczało zasadniczą zmianę statusu klubu, w tym przejęcie odpowiedzialności za własne zobowiązania, konieczność  zadbania o płynność finansową itp.

Przypomnijmy, że w poprzednim okresie Klub funkcjonował jako Ludowy Zespół Sportowy. Jak podaje Wikipedia, Ludowe Zespoły Sportowe były tworzone po II-ej wojnie na wsiach oficjalnie dla propagowania sportu wśród ludności wiejskiej. W rzeczywistości poprzez ich organizacyjne powiązanie ze spółdzielczością „Samopomoc Chłopska”, pełnić miały również funkcję ideologiczną. Związek Samopomocy Chłopskiej  był organizacją, przy pomocy której władze chciały kontrolować wieś i przekształcać jej gospodarkę oraz społeczność.  Związek wspierać miał nowopowstające spółdzielnie produkcyjne, konkurencję dla tradycyjnej spółdzielczości wiejskiej sprzed I-ej wojny światowej, ale też posiadał w swojej strukturze gminne rady sportu. Wydaje się, że te założenia w odniesieniu do sportu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.  Po przemianach ustrojowych 1989 roku Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych pełni rolę ogólnopolskiego związku zrzeszającego organizacje sportowe na wsiach i w małych miejscowościach.

LKS Lutnia należy do struktur Ludowych Zespołów Sportowych, które współcześnie są polskim zrzeszeniem klubów Sportowych działających głównie na wsiach i jest członkiem ISCA-International Sport and Culture Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury). Przypomnijmy, że LKS „Lutnia” ma swojego przedstawiciela zarówno we władzach wojewódzkich, jak i powiatowych LZS. Jest nim z wyboru p. Przemysław Żebrok-Prezes LKS.

Poniżej przedstawione zostało kalendarium ważniejszych zdarzeń:

1995 - to początek działalności klubu jako nowej formuły organizacyjnej. Po reaktywacji klub zgłosił drużynę piłkarską do rozgrywek mistrzowskich w klasie C skoczowskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

1996/97-zgłoszono do rozgrywek ligowych drużyny juniorów i trampkarzy.

1998-  piłkarze LKS „Lutnia” wywalczyli awans do klasy „B”.

2002-mistrzostwo juniorów grupy „A” Podokręgu Skoczów. Niestety drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek na szczeblu ligi okręgowej. Jej miejsce zajęła drużyna z Pogwizdowa.

W ostatnich latach klub przeszedł okres rozwoju.

2005-jubileusz 40-lecia klubu.

2006-powstała strona internetowa

2006/2007-zespół „Lutni” wynikiem 40 punktów i stosunkiem bramek 52:30 uzyskał awans do klasy „A”.

2007-wiosną tego roku w trosce o narybek powołano zespół „Lutnioczków”.  Szkoleni  są tu najmłodsi adepci gry w piłkę nożną.

2007/2008- trampkarze zostali mistrzami swej grupy.

2008-LKS „Lutnia” została wpisana do rejestru uzyskując status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

2008/2009- drużyna juniorów awansowała do grupy „A”.

W tym samym sezonie drużyna seniorów spadła do klasy B.

2009-powstała drużyna oldbojów. Skupia ona byłych zawodników „Lutni”.

2009-projekt „Aktywnie, zdrowo, kolorowo - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Zamarski” uzyskał dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. W wyniku realizacji projektu klub wzbogacił się o komputer, sprzęt nagłaśniający, meble, a także wyremontował pomieszczenia klubowe, w tym sanitariat i pomieszczenie socjalne.  Zakupiono stroje dla oldbojów i dresy dla zawodników. W ramach projektu zorganizowano też imprezy masowe: festyn, Bike Marathon, callanetics dla pań, nordic walking wraz ze szkoleniem pod okiem instruktora dla wszystkich chętnych, paintball, zawody narciarskie .

W tym samym roku Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach przekazało „Lutni” sprzęt o wartości 6 tys. zł (bramki, pachołki, drabinkę koordynacyjną, piłki).

2010-projekt „Ucz się razem z nami” - intensywny kurs języka angielskiego. Dofinansowanie uzyskane od Urzędu Marszałkowskiego to 50 tys. zł.

W realizacji projektów uczestniczyły też organizacje partnerskie: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach, Szkoła Podstawowa w Zamarskach, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Rocha w Zamarskach. W ostatnim projekcie partnerem będzie Gmina Hażlach.

Klub od początku swej reaktywacji w 1995 roku prowadzi działalność integracyjno-edukacyjną na rzecz swoich członków, sympatyków i mieszkańców.

Od początku zaczął ukazywać się „Lutniok” - gazetka LKS „Lutnia” w Zamarskach. Pełni on rolę informacyjną, głównie dotyczącą drużyn piłkarskich i pracy Zarządu, ale też zawierał materiały szkoleniowe i inne.

Pisali o naszym klubie w Anglii. Klub Rotherham United, zw. Millers wydaje własne oficjalne pismo. Specjalna rubryka poświęcona w nim była rozgrywkom o mistrzostwo klasy C, w której występowała drużyna Millers Trójwieś. Przyjacielskie więzi między klubami „Lutni” i Millersów przeniosły się do Anglii po wyjeździe prezesa Piotra Jałowiczora, działacza klubu Rotherham United, stąd też informacje o naszym klubie ukazujące się w tej gazecie.

Od pierwszego meczu w 1995r. do ostatniego meczu w roku 2007, czyli przez 12 lat statystyki klubu prowadził Błażej Żebrok.  Dzięki temu Klub posiada informacje o datach meczów, wynikach, składach, czasach rozegranych przez poszczególnych zawodników, zdobytych  i straconych bramkach oraz momentach ich utraty i zdobycia, karach nałożonych na zawodników (żółte i czerwone kartki), numerach startowych zawodników.

Opracowano i wdrożono też logo klubu. Dzięki temu klub stał się rozpoznawalny. Znak firmowy pojawia się na papierze firmowym, strojach piłkarskich, gadżetach (kubkach, parasolach, długopisach, kuflach pamiątkowych, koszulkach i szalikach, nalepkach na samochodach, otwieraczach).

Do tradycji weszły już bale karnawałowe sportowców. Cieszą się one wielką popularnością.

Klub zorganizował kilka ciekawych wyjazdów szkoleniowych. Dla przykładu oldboje i seniorzy wyjechali na weekendowe zgrupowania do Istebnej. Juniorzy dwukrotnie mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowym turnieju piłkarskim Remes Cup w Opalenicy. Zorganizowano także wycieczkę w Tatry do Doliny Pięciu Stawów oraz do Morskiego Oka.

W roku 2010 klub liczył 28 członków, prowadził pięć drużyn piłkarskich, zatrudniał dwóch trenerów.

W 2015 roku Stowarzyszenie Lutnia obchodzi 50-lecie działalności.

Dotychczasowi trenerzy seniorów
Bolesław Chamot, Józef Peter, Grzegorz Wisełka, Jacek Kurzeja, Rafał Foltyn, Tomasz Kłębek, Zbigniew Moskała, Dariusz Kłoda, Józef Peter, Tomasz Kłębek, Tomasz Matuszek, Dariusz Kłoda, Wojciech Gumola, Marek Piesecki.

Prezesi
Stanisław Zawadzki, Andrzej Prengler, Alojzy Duda, Maciej Żebrok, Karol Morawiec, Marcin Pieczonka, Przemysław Żebrok.

 

Ważniejsze daty

2009r. - spadek do "B" klasy.

2007r. - awans do "A" klasy.

2005r. - uroczyste obchody z okazji 40-lecia klubu;

1998r. - awans do klasy B;

1997r. - zgłoszenie drużyny tenisa stołowego do udziału w rozgrywkach ligi terenowej;

1995-08-06 - inauguracyjny mecz ze "Spójnią" Górki Wielkie; wynik 1:1;

1995r. - reaktywacja klubu; zmiana nazwy z LZS na LKS "Lutnia";

1965r. - wzmianka w "Głosie Ziemi Cieszyńkiej" o udziale zamarszczan w rozgrywkach Ligi Wiejskiej;

Strony: