Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Strona główna » Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Kolejne walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Lutnia odbyło się w siedzibie przy ul. Szkolnej 1 w Zamarskach. Podsumowano ubiegłoroczną działalność oraz omówiono plany na kolejny rok. Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz udzielenia zarządowi absolutorium.