Edukacja przez całe życie

Projekty » Edukacja przez całe życie

Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarskach realizuje projekt „Edukacja przez całe życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano w nim darmowe kursy języka angielskiego dla mieszkańców gminy Hażlach. Zajęcia rozpoczną się początkiem lutego i potrwają przez 3 miesiące.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Hażlach, spełniające następujące kryteria:

  • kobiety
  • mężczyźni powyżej 50 roku życia
  • mężczyźni w wieku 18 – 25 lat
  • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do lokalnego rynku pracy

Zajęcia będą się odbywać w trzech grupach po 10 osób. Dla każdej z grup przewidziano 50 godzin lekcyjnych zajęć. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z bezpłatnego kursu komputerowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca stycznia drogą elektroniczną lutnia@zamarski.pl lub telefonicznie .

Szczegółowe informacje na temat projektu będzie można uzyskać na Konferencji Edukacyjnej rozpoczynającej projekt, która odbędzie się 31 stycznia o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu.

UWAGA! Obecność na Konferencji osób zainteresowanych kursem jest obowiązkowa.

 

http://www.zamarski.pl/wp-content/uploads/2014/01/logo_unia.png